Wolontariusze z ZSM-E w Ełku sprzątali tereny wokół Prefabetu

Sprzątanie Świata 2022

19 września 2022 r. wolontariusze z naszej szkoły wraz z opiekunem panem Arturem Stefanowiczem wyruszyli w teren, by dołączyć do 29. Akcji Sprzątania Świata. Celem kampanii jest budowanie świadomości ekologicznej przez  wskazanie skutków działalności człowieka na środowisko, sprzątanie śmieci oraz promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów.

Uczniowie Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku porządkowali tereny wokół siedziby firmy Prefabet. Hasło tegorocznej edycji – „Wszystkie śmieci są NASZE!” zmobilizowało młodzież do aktywnego poszukiwania zanieczyszczeń. Wspólna praca rozbudziła w nich poczucie odpowiedzialności za miejsce, w którym żyjemy, a integracja wokół wspólnego celu, jakim jest ochrona środowiska, umocniła więzi koleżeńskie.

Organizatorem akcji było Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, które zapewniło wolontariuszom materiały do sprzątania, a także prowiant na ognisko.

Skip to content