Grafika ilustracyjna - egzamin zawodowy

Ogłoszenie wyników egzaminu zawodowego

Termin ogłoszenia i przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu zawodowego dla sesji czerwiec – lipiec 2022

31 sierpnia 2022 r.

Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe certyfikatów kwalifikacji zawodowych dla sesji czerwiec – lipiec 2022 oraz termin przekazania szkołom dyplomów zawodowych dla sesji czerwiec– lipiec 2022

7 września 2022 r.

 Dostęp do portalu zdającego

Instrukcja udzielania dostępu do portalu zdającego

Skip to content