Uczniowie Sp3 oraz ZSM-E podczas warsztatów ekologiczno-sportowych

Ekologiczne sprawności – warsztaty ekologiczne

20 maja 2022 roku młodzież Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych wraz z innymi grupami uczniów ełckich szkół poprowadziła warsztaty ekologiczno-sportowe dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. H. Sienkiewicza w Ełku.

Przedsięwzięcie było zorganizowane z inicjatywy nauczycieli bibliotekarzy w ramach Sieci Współpracy Bibliotekarzy Szkól Ełckich. Dzieci wzbogacały swoja wiedzę i umiejętności w ramach stacji ekologicznych: czysta woda, segregacja śmieci, zdrowe odżywianie, siła i kondycja, ekologiczne prawda/fałsz. Były też zabawy sportowe, przeciąganie liny, wyścig z cebulką na tacy i inne.

Celem imprezy było poszerzenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, wspieranie edukacji ekologicznej placówek oświatowych, nauka właściwych zachowań zmierzających do poprawy jakości przyrody oraz integracja dzieci i młodzieży.

Dzięki zaangażowaniu młodzieży była to super zabawa.

Opracowała: Bogumiła Kulesza

Skip to content