Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas czwartych

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas czwartych

29 kwietnia 2022 roku kolejna grupa uczniów ukończyła naukę w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku. Był to szczególny dzień dla uczniów, którzy zakończyli kolejny etap swojego życia.

Z tej okazji odbył się uroczysty apel. Dyrektor szkoły pan Andrzej Gerus po oficjalnym rozpoczęciu uroczystości przekazał świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe dla uczniów wykazujących się szczególnymi osiągnięciami w nauce, dyplomy dla uczniów za kreowanie pozytywnego wizerunku i promowanie szkoły w środowisku lokalnym, dyplomy za osiągnięcia sportowe oraz nagrodę dla ucznia, który wykazał się 100% frekwencją. Nagrodę Starosty otrzymał uczeń z najwyższą średnią – Piotr Waldemar Maruszak. Rodzice uczniów z najwyższymi wynikami w nauce zostali uhonorowani listami gratulacyjnymi.

Dyrektor PGE  Dystrybucja S.A. Odzdział Białystok Rejon Energetyczny  Ełk pan Grzegorz Torebko wręczył nagrody rzeczowe dla uczniów, którzy wykazali się wysoką wiedzą i umiejętnościami na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Z pewnością był to dzień szczególny, pełen wrażeń i wspomnień. Mamy nadzieję, że zapadnie on na długo w pamięci tegorocznych absolwentów.

Opracowała: Bogumiła Kulesza

Skip to content