Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej - grafika ilustracyjna

13 kwietnia Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Tej nocy zgła­dzo­no Praw­dę
W ka­tyń­skim le­sie,
Bo na­wet wiatr, choć był świad­kiem,
Po świe­cie jej nie roz­nie­sie…

Bo tyl­ko księ­życ nie­mo­wa,
Pły­nąc nad smut­ną mo­gi­łą,
Mógł­by za­świad­czyć po­świa­tą
Jak to na­praw­dę było…

Marian Hemar „Katyń”

W tym roku obchodzimy 82. rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Na przełomie kwietnia i maja 1940 r., decyzją najwyższych władz ZSRR, rozstrzelano ponad 21 tys. Polaków. Zamordowani zostali m.in. żołnierze Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariusze Policji Państwowej, urzędnicy, zwykli cywile – nauczyciele, rolnicy, studenci…

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej jest świętem obchodzonym co roku 13 kwietnia. Tego dnia w 1943 r. nazistowskie Niemcy opublikowały informację o odkryciu masowych grobów oficerów Wojska Polskiego. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił święto poprzez aklamację 14 listopada 2007 r. Jego przesłaniem jest oddanie czci ofiarom Zbrodni Katyńskiej.

Mord dokonany na ponad 21 tys. Polaków przez lata był trzymany w tajemnicy przez władze radzieckie. Zbrodnia Katyńska jest dziś jawnie uznawana za ludobójstwo, zbrodnię wojenną i zbrodnię przeciwko ludzkości. Egzekucje były prowadzone w ścisłej tajemnicy – ofiary pochowano w masowych grobach m.in. w Katyniu i Miednoje. Dopiero w 1990 r. Związek Radziecki oficjalnie potwierdził prawdziwość oskarżeń o popełnienie zbrodni.

W całym naszym kraju znajduje się wiele pomników i tablic poświęconych ofiarom radzieckiej zbrodni. Polacy nie zapomnieli o funkcjonariuszach i oficerach, którzy zostali bestialsko zamordowani. Wykonując wzorowo swoje obowiązki, budowali zaufanie obywateli do formacji, w których służyli. Za to należy Im złożyć hołd i oddać należny szacunek.

Również na terenie ZSM-E w Ełku znajduje się Dąb Pamięci posadzony dla uhonorowania podinspektora Policji Państwowej Tadeusza Skalskiego zamordowanego w 1940 r. w Miednoje. Uczniowie klas 1 te i 2 te dnia 13 kwietnia 2022 r. w uroczystym odczycie oddali hołd ofiarom Zbrodni Katyńskiej. Młodzież zadbała także o symboliczne złożenie kwiatów i postawienie zniczy przy tablicy pamiątkowej oddając tym gestem należny szacunek wszystkim poległym w nierównej walce w Katyniu 1940 roku.

Opracowała: Aneta Waszkiewicz

Skip to content