Kolaż zdjęć z cyklu spotkań online Przez historię z „Niezwyciężonymi”

Przez historię z „Niezwyciężonymi”

W ramach przygotowanego przez Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie projektu edukacyjnego pt. Przez historię z „Niezwyciężonymi”, uczniowie klas 2s i 2tme Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku mieli okazję uczestniczyć w cyklu spotkań online poprzedzonych fragmentami animacji IPN pt. Niezwyciężeni. Czas próby, która w sposób atrakcyjny dla młodego pokolenia ukazuje wysiłek Polaków niezłomnie walczących o odzyskanie i utrwalenie przez Polskę niepodległości.  

Prowadzący zajęcia skupili się na następujących tematach, które zostały zaprezentowane naszym uczniom w trzech terminach: 8 marca, 22 marca oraz 5 kwietnia 2022 roku: 

  1. Uwarunkowania odrodzenia Rzeczpospolitej (1918 r.) 

Jesienią 1918 r. powrót Polski na mapę polityczną świata stał się faktem. Jakie czynniki geopolityczne, jacy ludzie i wydarzenia przyczyniły się do tego, że 11 listopada możemy świętować Odzyskanie Niepodległości? – o tym opowiadał dr hab. Karol Sacewicz z Delegatury IPN w Olsztynie. 

  1. Powstanie Wielkopolskie 

Wolność i niepodległość nie była dana Polsce i Polakom na tacy. Musieliśmy o nią walczyć z bronią w ręku, słowem na salonach politycznych, stając w szranki dyplomatyczne z wielkimi graczami ówczesnego świata. O tym wydarzeniu opowiadał Michał Ostapiuk z Delegatury IPN w Olsztynie. 

  1. Plebiscyt na Warmii i Mazurach 

W wykładzie „Plebiscyt na Warmii i Mazurach 1920 r.” w przystępny sposób Krzysztof Kierski z Biura Badań Historycznych Delegatury IPN w Olsztynie przedstawił przyczyny i okoliczności przeprowadzenia plebiscytu mającego zadecydować o przynależności państwowej południowej części Prus Wschodnich, zamieszkałych w dużej mierze przez ludność polskojęzyczną – Warmiaków i Mazurów.  

  1. Powstania śląskie 1919 – 1921 

Inaczej sytuacja wyglądała w przypadku plebiscytu na Górnym Śląsku. Na te odmienności w swoim wystąpieniu „Powstania Śląskie 1919-1921” zwrócił uwagę Dawid Zagził.  

  1. Generał Józef Haller 

Generał Józef Haller to jeden z najwybitniejszych oficerów Wojska Polskiego doby walk o wykucie granic II Rzeczpospolitej. Był doskonale wykształconym oficerem i jako jedyny wyższy dowódca polskich formacji niepodległościowych walczył ze wszystkimi zaborcami. Historię „Błękitnego Generała” przybliżył Michał Ostapiuk, historyk Oddziałowego Biura Badań Historycznych Delegatury IPN w Olsztynie. 

  1. Idą bolszewicy! 

Czym była bolszewicka agresja? Kiedy się ona zaczęła? Co to była operacja „Wisła”? Jak Polska i Polacy zareagowali na imperialną politykę bolszewickiej Rosji w 1919 i 1920 r.? Odpowiedzi na te i inne pytania, które pozwoliły zrozumieć realność zagrożenia ze strony „czerwonej” Moskwy dla niepodległości, suwerenności Polski i życia Polaków, udzielił dr hab. Karol Sacewicz, naczelnik olsztyńskiej Delegatury IPN. 

Cykl lekcji online cieszył się dużym zainteresowaniem naszych uczniów i pozwolił poszerzyć wiedzę historyczną o nowe ciekawe fakty przedstawione za pomocą najnowszych technik interaktywnych.  

Opracowały: 

Aneta Waszkiewicz i Izabela Wantuch 

Skip to content