Logo akcji Krewki Mechaniak dla Ukrainy

Krewki Mechaniak dla Ukrainy

Zapraszamy do akcji oddawania krwi: „Krewki Mechaniak dla Ukrainy”. Zaproszenie kierujemy szczególnie do uczniów i pracowników Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku. Oczywiście zarejestrować się i oddać krew może każdy – rodzina, koleżanki i koledzy spoza naszej szkoły.

Akcja odbędzie się w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku w środę 6 kwietnia. Rejestracja dawców rozpocznie się od godziny 8.00 i potrwa do godziny 11.00.

Aby móc oddać krew należy:

  • mieć ukończone 18 lat
  • być zdrowym
  • ważyć ponad 50 kg
  • posiadać dokument ze zdjęciem i nr PESEL
  • w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie robić tatuażu, nie przebijać uszu i innych części ciała

Oprócz satysfakcji płynącej z dzielenia się z innymi swoją krwią, dawcy przysługuje 8 czekolad i 2 dni wolnego od pracy i nauki w szkole!

Więcej informacji u ks. Macieja 513-318-420

Skip to content