Piotr Ogonowski - laureat etapu wojewódzkiego Olimpiady Solidarności

Sukces Piotra w konkursie „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”

Już po raz ósmy Fundacja Centrum Solidarności zaprosiła uczniów i nauczycieli z całej Polski do wzięcia udziału w konkursie „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”. Uczeń Zespołu Szkół Mechaniczno–Elektrycznych w Ełku, Piotr Ogonowski po przejściu pierwszego etapu konkursu szkolnego, który odbył się 23 listopada 2021 r., zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego. W drugim etapie, który odbył się w Olsztynie 16 marca 2022 r., Piotr zajął 1 miejsce. Oba etapy polegały na rozwiązaniu testu składającego się z pytań o różnym stopniu trudności.

Przed Piotrkiem jeszcze wizyta studyjna, której celem będzie poznanie miejsc związanych z historią lat 1970–1990. Grupa 48 finalistów wojewódzkich będzie uczestniczyć m.in. w warsztatach dziennikarskich, filmowych, autoprezentacji i obrony publicznej. Nabyte umiejętności wykorzystają podczas końcowego egzaminu, do którego przystąpią w trzyosobowych drużynach wojewódzkich.

Kolejny etap to finał, w którym weźmie udział szesnaście trzyosobowych zespołów. Finał składać się będzie z dwóch części:

  • przygotowania i publicznej obrony prezentacji multimedialnej na jeden z trzech tematów przygotowanych wcześniej przez Komitet Merytoryczny;
  • egzaminu ustnego.

Na dziewięciu laureatów czekają nagrody w postaci indeksów, rocznych stypendiów i nagród rzeczowych. Całość zakończy Gala i koncert Ambasadora Muzycznego.

Trzymamy kciuki za Piotrka !!!

Opracowała: Izabela Wantuch

Skip to content