Fragment wystawy "Dwie okupacje"

Wystawa „DWIE OKUPACJE”

„Ojczyzna, to nie kraj, w którym mieszkasz,
ale kraj, którego potrzebujesz i który potrzebuje ciebie.”

W dniu 24lutego 2022 r. w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Dwie okupacje” wraz z prelekcją pana Jacka Rutkowskiego, eksperta-konsultanta Warmińsko–Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie z filią w Olecku.

Było to kolejne z wielu działań ZSM-E w Ełku, jakie czynione są w obecnym roku szkolnym, w celu uzyskania Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”.

Przedsięwzięcie rozpoczęło się od uroczystego otwarcia wystawy przez dyrektora szkoły, pana Andrzeja Gerusa, który powitał uczniów oraz zaproszonego autora kolekcji.

Wystawa została opracowana na podstawie prywatnych zbiorów pana Jacka Rutkowskiego, w skład których wchodzą: oryginalne dokumenty, plakaty, pocztówki, zdjęcia dokumentujące okupację niemiecką i sowiecką na ziemiach polskich w okresie II wojny światowej. Oprócz tego, na wystawie zgromadzono oryginalne artefakty. Doskonałym uzupełnieniem zgromadzonych źródeł historycznych była prezentacja multimedialna towarzysząca prelekcji pana Jacka Rutkowskiego.

Uczniowie ZSM-E w Ełku doskonale wiedzą, jak ważna jest wierność dziedzictwu narodowemu, ale także lokalnemu. Żywa lekcja historii, w której mieliśmy okazję uczestniczyć. dała możliwość dokładniejszego poznania wydarzeń sprzed kilkudziesięciu lat.

Opracowała: Aneta Waszkiewicz

Skip to content