transport Polaków deportowanych na Syberię

82. rocznica pierwszych deportacji Polaków na Sybir

10 lutego 1940 roku rozpoczęła się pierwsza masowa deportacja Polaków na Sybir, przeprowadzona przez NKWD.

W głąb Związku Sowieckiego wywieziono około 140 tysięcy obywateli polskich. Wśród deportowanych były głównie rodziny wojskowych, urzędników, pracowników służby leśnej i kolei ze wschodnich obszarów przedwojennej Polski. Dla wielu z nich oznaczała wyrok śmierci, wielu z nich nigdy nie wróciło do kraju.

W związku z rocznicą tego tragicznego wydarzenia, jak również z uwagi na pamięć o wszystkich Polakach, którzy w latach II wojny światowej zostali siłą wywiezieni w głąb Związku Sowieckiego – „na nieludzką ziemię”, uczniowie Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku mieli okazję wziąć udział w niezwykłych lekcjach historii prowadzonych przez nauczycieli naszej szkoły. Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną wszystkie zajęcia odbyły się zdalnie za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Nauczyciele wykorzystując materiały dostępne na stronach Przystanku Historia oraz Instytutu Pamięci Narodowej, zapoznali uczniów z infografikami historycznymi dotyczącymi deportacji, filmem dokumentalnym pt. „Skazani na Sybir” (reż. Z. Gajzler), a także podstawowymi informacjami odnośnie tematyki deportacji w głąb ZSRS. Wykorzystując Tekę Edukacyjną „Agresja sowiecka na Polskę i okupacja wschodnich terenów Rzeczypospolitej (1939-1941)” uczniowie przy pomocy nauczycieli uzupełniali karty pracy, które ułatwiły im usystematyzować poznane fakty historyczne.

Polska to naród o bogatym dorobku historycznym. Każde wydarzenie dotyczące naszego narodu zasługuje na pamięć i szacunek. Nasza szkoła, obecnie ubiegająca się o Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu”, przykłada szczególne starania do upamiętniania wydarzeń z naszego regionu.

#Pamiętamy

W 1940 r. Polacy zostali wyrwani z dotychczasowego życia i poczucia bezpieczeństwa. Wtedy jeszcze nie wiedzieli, że nigdy nie będzie im dane powrócić do swych domów.

Opracowała: Aneta Waszkiewicz

Skip to content