Komunikat Dyrektora Szkoły - powrót do kształcenia stacjonarnego

Powrót uczniów do kształcenia stacjonarnego

Dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku informuje, że od 21 lutego 2022 r. uczniowie Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku wracają do nauki w trybie stacjonarnym.

Dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku w trosce o zapewnienie bezpiecznych oraz higienicznych warunków uczniom, pracownikom i osobom odwiedzającym, a także zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 zobowiązuje do przestrzegania aktualnych wytycznych MEiN, MZ, GIS oraz Regulaminu funkcjonowania Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku w okresie epidemii COVID-19.

Należy też pamiętać, że wszystkich przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa oraz aktualnych wytycznych MEiN, MZ GIS.

Regulamin funkcjonowania Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku w okresie epidemii COVID-19 (plik w formacie PDF)

Regulamin organizacji pracy w systemie zdalnym Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku (plik w formacie PDF)

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Skip to content