Uczniowie podczas lekcji muzealnych

Z wizytą w Muzeum Historycznym w Ełku

Listopad to miesiąc, w którym ważną rolę odgrywa rozbudzanie w uczniach uczuć patriotycznych. Dostarczając młodzieży wiedzy o najbliższej okolicy, o tradycjach lokalnych i narodowych, zapoznając ich z obrzędowością, zwyczajami, pieśniami i zabytkami, uświadamiamy im poczucie przynależności do małej i dużej ojczyzny.

10 listopada uczniowie klasy 2tm uczestniczyli w lekcji muzealnej „Ełk – moje miasto”. Podczas zajęć uczestnicy zapoznali się z historią Ełku oraz zabytkami miasta. Dowiedzieli się, kto był założycielem i pierwszym sołtysem Ełku oraz kiedy nastąpił największy rozwój miasta. Uzyskali informacje o kolejnych tragediach, jakie dotknęły miasto m.in. pożary, zarazy, wojny. Uczniowie poznali ciekawą historię zamku oraz tajemnice, jakie skrywają jego ruiny.

19 listopada klasa 1tme udała się do Muzeum Historycznego w Ełku, gdzie uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych: „Wokół 11 listopada 1918 r. i polskich symboli narodowych”. Uczniowie utrwalili swoją wiedzę o polskich symbolach narodowych. Poznali ciekawostki i anegdoty dotyczące hymnu, godła i flagi Polski. Zajęcia o tematyce patriotycznej miały na celu kształtowanie postawy szacunku do symboli i tradycji narodowych, miłości i przywiązania do ojczyzny, do wolnego kraju, jego kultury i tradycji.

Opracowały Bogumiła Kulesza i Anna Supińska

Skip to content