Akcja pomarańczowa wstążka w ZSM-E w Ełku

Kampania Pomarańczowej Wstążki 2021

Każdego roku w dniach 1-19 listopada realizowana jest światowa kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży – Kampania Pomarańczowej Wstążki. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać, zwracać uwagę i uczyć widzieć więcej oraz lepiej. Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy.

Autorem światowej kampanii jest Women’s World Summit Foundation i co roku zaprasza do współpracy wszystkich tych, którzy chcą, by świat dzieci i młodzieży był wolny od przemocy.

Nasza szkoła w bieżącym roku szkolnym wzięła udział w tym wydarzeniu. Odbyły się lekcje wychowawcze i pogadanki z zakresu profilaktyki agresji i przemocy. Rozmawialiśmy o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie i wolności. Przeprowadzona została akcja informacyjna. Zorganizowany został również „Pomarańczowy Dzień”. W tym dniu uczniowie przyszli do szkoły ubrani na pomarańczowo lub z pomarańczowymi akcentami w ubiorze, jako ostrzeżenie i protest przeciwko jakiejkolwiek przemocy stosowanej wobec dzieci. Przemoc bowiem przybiera różne formy i oblicza.

Celem kampanii jest budowanie świata wolnego od przemocy, świata bezpiecznego, zapewniającego wszystkim prawidłowy rozwój.

Opracowała: Anna Supińska

Skip to content