Uczniowie ZSM-E w Ełku uczestniczą w sympozjum historycznym poświęconym błogosławionemu Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu

Sympozjum historyczne: „Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński – symbol wiary i patriotyzmu”

15 października 2021 r. uczniowie klasy 3ts uczestniczyli w sympozjum historycznym „Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński – symbol wiary i patriotyzmu”. Zgromadzeni w Ełckim Centrum Kultury uczniowie mieli okazję wysłuchać czterech prelekcji.

Jako pierwszy swój referat na temat wyjątkowości Prymasa przedstawił ks. prof. UKSW dr hab. Józef Łupiński z Łomży. Przybliżył on postać kardynała Wyszyńskiego jako człowieka wyjątkowego, ojca i pasterza, który kochał i przebaczał, ale i wymagał. Zdaniem młodzieży najciekawszym wykładem był ten poświęcony związkom kardynała Wyszyńskiego z ziemią ełcką pt. „Ślady obecności kard. Wyszyńskiego na terenach obecnej diecezji ełckiej” (ks. dr Tadeusz Białous).

Organizatorem wydarzenia była Fundacja Zdumienie. Patronat nad wydarzeniem objął Biskup Ełcki, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Ełku i Starosta Ełcki. Patronat medialny objął miesięcznik diecezji ełckiej „Martyria”.

Udział w sympozjum pogłębił wiedzę młodzieży dotyczącą historii Polski, losów Polaków na przykładzie życia bł. kard. Stefana Wyszyńskiego.

Opracował: Sławomir Wantuch

Skip to content