Ogólnopolski Tydzień Kariery w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku

Ogólnopolski Tydzień Kariery w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku

Trwa 13 Ogólnopolski Tydzień Kariery pod hasłem: „Wyprawa na 3K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność” pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki. Jak co roku do udziału w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery przystąpiła społeczność ZSM-E, zaprzyjaźnieni pracodawcy iinstytucje wspomagające doradztwo zawodowe.

W tym roku OTK odbywa się w dniach 18 – 24 października. W naszej szkole zostało zaplanowanych szereg działań związanych z doradztwem zawodowym oraz realizacją hasła OTK „Kariera, Kompetencje, Kreatywność” Wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych przeprowadzili lekcje związane z karierą zawodową i osobistym rozwojem ucznia.

Odbyły się trzy wycieczki zawodoznawcze do zaprzyjaźnionych przedsiębiorstw PT Mazury w Ełku i PGE oddział w Ełku. Podczas pobytu u pracodawców uczniowie mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, poznać rzeczywiste warunki pracy w wybranym zawodzie, zapoznać się z maszynami, urządzeniami i narzędziami pracy.

Pracownicy PGE oddział w Ełku przeprowadzili cykl lekcji gruntujących wiedzę uczniów kształcących się w zawodzie technik elektryk.

Niewątpliwą przygodą dla naszych uczniów były warsztaty online „Planeta ZKR – jak zaplanować ścieżkę rozwoju zawodowego”, które zostały przeprowadzone przez Instytut Badań Edukacyjnych.

Do naszych działań związanych z OTK zaprośliśmy także służby mundurowe. Uczniowie mieli okazję poznać specyfikę pracy – żołnierza i żołnierza żandarmerii wojskowej.

Panowie reprezentujący żandarmerię wojskową zademonstrowali swój warsztat pracy – materiały i narzędzia pracy, z którymi na co dzień pracują.

Wszystkie zaproponowane formy doradztwa zawodowego cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Uczniowie utwierdzili się w trafnym wyborze szkoły, poznali własne możliwości na przyszłą karierę zawodową i na możliwości jakie daje rynek pracy.

Do realizacji OTK w naszej szkole szczególnie zaangażowały się: Grażyna Orchowska, Wioleta Kamińska, Urszula Modrzejewska, Barbara Grzegorczyk, Magda Sakowska oraz wychowawcy klas.

Opracowała: Grażyna Orchowska

Skip to content