Uczniowie ZSM-E w Ełku uczestniczą w zajęciach online na temat: Czym jest handel ludźmi i jak si przed nim ustrzec

„Czym jest handel ludźmi i jak się przed nim ustrzec?” – zajęcia online dla uczniów szkół ponadpodstawowych

18 października 2021 r. odbyło się spotkanie online „Czym jest handel ludźmi i jak się przed nim ustrzec?” adresowane do uczniów szkół ponadpodstawowych. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas drugich Technikum nr 6 w Ełku.

Celem spotkania było podniesienie wiedzy uczniów na temat występujących zagrożeń oraz sposobów ich unikania i przeciwdziałania, zwiększenie świadomości społecznej uczniów na temat zjawiska handlu ludźmi.

Podczas spotkania omówiona została m.in. charakterystyka przestępstwa handlu ludźmi jako współczesnej formy niewolnictwa, godzącego w podstawowe wartości człowieka, jakimi są wolności i godność ludzka, metody jakimi posługują się przestępcy trudniący się tym procederem.

Wydarzenie to było realizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Skip to content