Uczniowie podczas wyjść integracyjnych

Akcja reintegracja!

Wrzesień jest w naszej szkole czasem intensywnej pracy wychowawczej. Przerwa wakacyjna oraz doświadczenia wyniesione z nauki online wymusiły potrzebę reintegracji klas. Odbudowanie relacji między uczniami, zmniejszenie napięć i obaw młodzieży odbbywa się nie tylko w murach szkoły:

  • 10 września uczniowie klasy 2s wraz z wychowawcą p. Arturem Stefanowiczem udali sie do Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku na ognisko integracyjne.
  • 13 września uczniowie klasy 3tmg i 2tme wraz z wychowawcami p. Ewą Kisłowską i p. Joanną Gałecką wzięli udział w seansie filmowym w kinie Planet Cinema. Z dużą przyjemnością obejrzeli komedię o absurdach PRL-u pt. „Zupa nic”.

Wspólnie spędzony czas wzmocnił więzi koleżeńskie i pozytywnie wpłynął na relacje nauczyciel-uczeń. Dla wychowawców spotkania z młodzieżą poza środowiskiem szkolnym były okazją do obserwacji uczniów pod kątem wzajemnych relacji oraz lepszego poznania zainteresowań uczniów.

Skip to content