Technik pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych to zawód związany z obsługą pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie. Technik pojazdów samochodowych to zawód z przyszłością.

Zakres zadań i czynności

Do zadań technika pojazdów samochodowych należy:

 • organizowanie i wykonywanie obsługi pojazdów samochodowych
 • diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
 • ocenia stan techniczny pojazdów, ustala przyczyny niesprawności oraz sposoby napraw
 • wykonywanie napraw pojazdów samochodowych
 • kontrolowanie jakości wykonanych napraw
 • prowadzenie usług motoryzacyjnych
 • prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych

Umiejętności, cechy psychologiczne, uzdolnienia przydatne w zawodzie

Wykonywanie zawodu technik pojazdów samochodowych wymaga uzdolnień i zainteresowań technicznych. Na tym stanowisku bardzo ważna jest zdolność koncentracji i podzielność uwagi. Technik pojazdów samochodowych powinien cechować się dokładnością i rzetelnością. Ze względu na specyfikę zawodu wymagany jest dobry wzrok i słuch oraz odróżnianie barw. Technik pojazdów samochodowych powinien wykazywać gotowość dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji.

Kariera zawodowa
Technik pojazdów samochodowych może podejmować pracę w:

 • stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych
 • salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji
 • firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych


Środki i narzędzia pracy

Technik pojazdów samochodowych podczas pracy posługuje się elektronicznym sprzętem pomiarowym, testowym i diagnostycznym. Do jego narzędzi pracy należą: młotki, podnośnik, narzędzia do obróbki skrawaniem (tokarka, strugarka poprzeczna itp.), mikrometry, oliwiarki, śrubokręty, klucze i tym podobne narzędzia (ręczne, pneumatyczne lub elektryczne), pistolety do spryskiwania, narzędzia i akcesoria do lutowania, podnośnik do pojazdów, sprzęt spawalniczy.

Skip to content