Technik mechatronik

Technik mechatronik zajmuje się projektowaniem, produkcją oraz naprawą nowoczesnych urządzeń stanowiących połączenie mechaniki, często precyzyjnej, ze zautomatyzowanym sterowaniem.

Technik mechatronik jest jednym z młodszych zawodów. Dziedzina wiedzy i techniki, jaką jest mechatronika, weszła do słownika pojęć zawodów dopiero kilka lat temu. Mechatronika łączy w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę. Ze względu na interdyscyplinarny charakter wiedzy związanej z mechatroniką, osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu technik mechatronik jest bardzo atrakcyjnym pracownikiem, poszukiwanym na rynku pracy.

Zakres zadań i czynności

Do zadań technika mechatronika należy:

  • projektowanie i konstruowanie urządzeń z wykorzystaniem technik komputerowych
  • obsługa i programowanie robotów przemysłowych
  • obsługa i programowanie sterowników PLC
  • automatyka i obsługa urządzeń współczesnych linii produkcyjnych i montażowych
  • projektowanie i serwis układów sterowania urządzeń i systemów mechatronicznych
  • diagnostyka i naprawa urządzeń z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych
  • montaż i demontaż urządzeń i systemów mechatronicznych


Umiejętności, cechy psychologiczne, uzdolnienia przydatne w zawodzie

Wykonywanie zawodu technik mechatronik wymaga uzdolnień i zainteresowań technicznych: elektronicznych i informatycznych. Osoba pracująca w tym zawodzie powinna być dokładna, cierpliwa i rzetelna, a także sumienna i systematyczna. Wymaga się od niej koordynacji wzrokowo-ruchowej, dużej sprawności rąk. Ważna jest umiejętność koncentracji i podzielność uwagi.

Kariera zawodowa
Technik mechatronik może podejmować pracę w:

  • w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym (np. branża Automotive, AGD, obrabiarek CNC itp.), w charakterze pracownika produkcyjnego, pracownika działu utrzymania ruchu, działu remontowego, pracownika niższego szczebla dozoru oraz pracownika – asystenta projektanta i konstruktora
  • w małych firmach, w których pracownik spełnia szereg funkcji i zadań od produkcji do utrzymania ruchu
  • może prowadzić własną działalność gospodarczą (np. usługową) w zakresie napraw i konserwacji urządzeń, które można potocznie nazwać mechatronicznymi.


Środki i narzędzia pracy

Technik mechatronik podczas pracy posługuje się aparaturą kontrolno-pomiarowa. Do jego narzędzi pracy należą amperomierze, woltomierze, watomierze. Czujniki położenia, czujniki temperatury, czujniki przemieszczenia, tensometry, czujniki prędkości, czujniki momentu obrotowego i ciśnienia, czujniki przyspieszenia, manometry, zawory ciśnieniowe progowe o określonych zakresach pomiarowych, czujniki i przetworniki do pomiaru wielkości nieelektrycznych, np.: tensometry, czujniki termoelektryczne. Narzędzia: klucze płaskie, oczkowe, imbusowe, wkrętaki, przyrządy do zdejmowania izolacji z przewodów, praska ręczną do zaciskania końcówek na przewodach, ucinaczki boczne, narzędzia do montażu i demontażu elementów elektronicznych stosowanych w urządzeniach oraz systemach mechatronicznych, np.: lutownice, pęsety, szczypce. Komputer i specjalistyczne oprogramowanie.

Skip to content