Technik mechanik

Technik mechanik jest zawodem kształcącym młodzież w zakresie podstaw mechaniki połączonej z elektroniką i automatyką. Zakresem swym obejmuje takie zagadnienia jak: budowa, eksploatacja i naprawa maszyn i urządzeń.

Przemysł maszynowy należy do prężnie rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Technicy mechanicy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych.

W naszej szkole kształcenie w zawodzie technik mechanik realizowane jest na podbudowie kwalifikacji MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających.

Zakres zadań i czynności

Do zadań technika mechanika należy:

 • posługiwanie się dokumentacją techniczną procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;
 • organizowanie obsługi technicznej maszyn i urządzeń;
 • przyjmowanie do naprawy maszyn i urządzeń oraz ich części składowych;
 • planowanie napraw, zaopatrzenia w części zamienne, materiały pędne i smary;
 • dobieranie technologii naprawy maszyn i urządzeń ogólnego przeznaczenia;
 • organizowanie i obsługiwanie stanowisk pracy w zależności od rodzaju wykonywanych zadań (stanowiska: ślusarskie, montażowe, kontrolno-pomiarowe itp.);
 • przeprowadzanie konserwacji oraz regulacji maszyn i urządzeń w czasie pracy i po naprawach;
 • organizowanie, wykonywanie i nadzorowanie produkcji, prac montażowych, naprawczych i konserwacyjnych oraz weryfikacji części i zespołów maszyn i urządzeń;
 • wykonywanie obróbki na obrabiarkach skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie;
 • wykonywanie prób działania, wykrywanie usterek w maszynach i urządzeniach oraz usuwanie przyczyn wadliwej ich pracy;
 • sprawdzanie działania montowanych i naprawionych maszyn oraz urządzeń za pomocą przyrządów kontrolno-pomiarowych;
 • wykonywanie rozliczeń kosztów naprawy maszyn, określanie norm czasowych napraw;
 • organizowanie bezpiecznej pracy w małych grupach pracowniczych, którym powierzono montaż, demontaż, naprawę lub obróbkę części maszyn i urządzeń.

Dodatkowo kierowanie i nadzorowanie szkolenia podległych pracowników; wykonywanie różnych operacji ślusarskich i użytkowanie uniwersalnych obrabiarek skrawających.

Umiejętności, cechy psychologiczne, uzdolnienia przydatne w zawodzie

Wykonywanie zawodu technik mechanik wymaga uzdolnień i zainteresowań technicznych. Ważna jest zdolność koncentracji uwagi i logicznego rozumowania. Na tym stanowisku niezbędna jest sprawność manualna oraz dokładność i odpowiedzialność podczas wykonywania zadań zawodowych. Wymagana jest także umiejętność współpracy i organizacji pracy swojej i podległego zespołu. Technik mechanik powinien mieć gotowość do ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy.

Kariera zawodowa
Technik mechanik może podejmować pracę w:

 • przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego;
 • przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych;
 • zakładach projektowych, produkcyjnych i usługowych branż, w których są projektowane, produkowane i użytkowane i naprawiane maszyny i urządzenia mechaniczne oraz narzędzia pomiarowe, skrawające i inne;
 • innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych,
  budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie i w innych dziedzinach gospodarki.

 

Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej jest zawodem szerokoprofilowym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia.

Środki i narzędzia pracy

Technik mechanik podczas pracy posługuje się maszynami i urządzeniami technicznymi, narzędziami do naprawy maszyn i urządzeń takimi jak frezarki, tokarki, szlifierki, obrabiarki. Do jego narzędzi pracy należą również elektronarzędzia, urządzenia pomiarowe, narzędzia monterskie i ślusarskie (m.in.: kątowniki krawędziowe, podpory pryzmatyczne, narzędzia do ręcznej obróbki metalu, klucze szczypce).

Skip to content