Ślusarz

Ślusarz należy do zawodów o charakterze rzemieślniczym. Jest to osoba zajmująca się ręczną lub ręczno-maszynową obróbką metalu. Celem pracy ślusarza jest budowanie prostych konstrukcji, a także konserwacja i naprawa prostych mechanizmów i wyrobów metalowych.

Zakres zadań i czynności

Do zadań ślusarza należy:

 • przyjmowanie do naprawy sprzętu gospodarstwa domowego, rowerów, wózków, zamków, ogrodzeń metalowych
 • ustalanie przyczyn wad i niesprawności podstawowych podzespołów i części sprzętu gospodarstwa domowego
 • demontaż urządzeń na zespoły i części z wykorzystaniem narzędzi oraz przyrządów ślusarskich
 • weryfikacja uszkodzonych zespołów i części
 • dorabianie, dopasowywanie i wymienianie uszkodzonych części
 • sprawdzanie poprawności działania urządzeń po naprawie
 • dopasowywanie oraz łączenie elementów do spawania i nitowania
 • konserwacja i wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych, z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego
 • czyszczenie oraz konserwowanie maszyn, urządzeń i narzędzi ślusarskich
 • instruowanie użytkowników o zasadach i wymogach prawidłowej eksploatacji sprzętu gospodarstwa domowego


Umiejętności, cechy psychologiczne, uzdolnienia przydatne w zawodzie

Wykonywanie zawodu ślusarza wymaga zainteresowań i zdolności technicznych, zręczności oraz dokładności. Ślusarz powinien mieć dobry wzrok i odróżniać barwy, mieć sprawny słuch, co umożliwia mu ocenę zakresu naprawy lub diagnostyki. Bardzo ważna jest zdolność koncentracji, podzielność uwagi i sprawność manualna.

Kariera zawodowa
Ślusarz może podejmować pracę w:

 • przedsiębiorstwach usługowych naprawy sprzętu domowego
 • przedsiębiorstwach usługowych wyrobów artystycznych
 • przedsiębiorstwach przemysłowych
 • administracjach domów mieszkalnych

Absolwent może również prowadzić działalność gospodarczą.

Środki i narzędzia pracy

Ślusarz podczas pracy posługuje się elektronarzędziami, urządzeniami pomiarowymi, narzędziami monterskimi i ślusarskimi (m.in.: kątowniki krawędziowe, podpory pryzmatyczne, narzędzia do ręcznej obróbki metalu, klucze szczypce).

Skip to content