Technik elektryk

Technik elektryk jest przygotowany do projektowania, wykonywania, diagnozowania stanu, dokonywania napraw instalacji elektrycznej oraz maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym.

Technik elektryk jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy.

Praca w zawodzie technik elektryk wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych.

Zakres zadań i czynności

Do zadań technika elektryka należy:

 • projektowanie instalacji i sieci elektrycznych
 • instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz układów energoelektronicznych
 • wykonywanie przeglądów technicznych instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • lokalizowanie uszkodzeń, dokonywanie napraw, konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • diagnozowanie stanu izolacji urządzeń i maszyn elektrycznych,
 • wykonywanie przyłączeń urządzeń elektrycznych (m.in. oświetlenie, ogrzewanie elektryczne),
 • prace montażowe i eksploatacyjne w układach automatyki, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów,
 • eksploatacja urządzeń ochrony odgromowej i środków ochrony przepięciowej w obiektach budowlanych i sieciach elektroenergetycznych,
 • prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją techniczną,
 • prowadzenie nadzoru nad funkcjonowaniem sieci,
  naprawa i przezwajanie silników elektrycznych,
 • naprawa uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii elektrycznej,
 • organizowanie i wykonywanie prac w zakładach energetycznych, elektrowniach i sieciach elektroenergetycznych.


Umiejętności, cechy psychologiczne, uzdolnienia przydatne w zawodzie

Wykonywanie zawodu technik elektryk wymaga uzdolnień i zainteresowań technicznych. Ważna jest zdolność koncentracji, wytrwałość, cierpliwość i dokładność. W pracy na tym stanowisku niezbędna jest koordynacja wzrokowo-ruchowa, zręczność oraz refleks. Technik elektryk nie może mieć lęku wysokości oraz obawy przed pracą w warunkach niebezpiecznych.

Kariera zawodowa
Technik elektryk może podejmować pracę w:

 • zakładach energetycznych, elektrowniach i sieciach elektroenergetycznych,
 • zakładach przemysłu wydobywczego, hutniczego, transportu wodnego i kolejowego,
 • w firmach naprawiających sprzęt elektryczny,
 • w biurach projektowych jako projektant okablowania strukturalnego (sieci komputerowych i sieci elektrycznych) lub projektant systemów zasilania awaryjnego,
 • w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego,
 • prowadząc własną działalność gospodarczo-usługową (np. usługi elektroinstalacyjne).

Środki i narzędzia pracy

Technik elektryk podczas pracy posługuje się Wiertarkami, elektrycznymi częściami zamiennymi i akcesoriami (kondensatory, spirale, oporniki, wentylatory, kable, przewody elektryczne, elementy grzewcze, itp.). Do jego narzędzi pracy należą również narzędzia ręczne (noże, obcinaki, szczypce, śrubokręty, klucze maszynowe, itp.), omometry, oscyloskopy i inne mierniki prądu, generatory impulsów, lutownice, zgrzewarki punktowe itp.

Skip to content