Komunikat Dyrektora Szkoły - powrót do kształcenia stacjonarnego

Komunikat

Dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku informuje, że od dnia 31 maja 2021 r. we wszystkich oddziałach Technikum nr 6 i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 będzie obowiązywało kształcenie stacjonarne. W formie stacjonarnej w szkole według obowiązującego rozkładu zajęć będą realizowane również zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Jednocześnie Dyrektor Szkoły w trosce o zapewnienie bezpiecznych oraz higienicznych warunków uczniom uczęszczającym do szkoły oraz pracownikom i osobom odwiedzającym, a także zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 zobowiązuje do przestrzegania aktualnych wytycznych MEiN, MZ, GIS oraz Regulaminu funkcjonowania Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku w okresie epidemii COVID-19.

Należy też pamiętać, że wszystkich przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa oraz aktualnych wytycznych MEiN, MZ GIS.

Regulamin funkcjonowania Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku w okresie epidemii COVID-19 (plik w formacie PDF)

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Skip to content