Rada Rodziców dokonała wyboru ubezpieczyciela młodzieży na rok szkolny 2022/2022. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Składkę na ubezpieczenie w kwocie 35 złotych należy opłacić u wychowawcy klasy  do dnia 21 października 2022 roku.
W przypadku indywidualnego ubezpieczenia NNW kopię polisy należy dostarczyć do wychowawcy klasy do dnia 21 października 2022 roku.

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwego wypadku dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych „BEZPIECZNA NAUKA” (plik .pdf)

Postanowienia dodatkowe – oferta szkolna na sezon 2022/2023 (plik .pdf)